ANUNŢ CONCURS LOCAL DE PROIECTE DIN CADRUL PROGRAMULUI NAȚIONAL

ROMÂNIA ÎN MIȘCARE 2018

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Arad organizează în perioada 20.06-20.08.2018 Concursul local de proiecte din cadrul Programului național „România în Mișcare” 2018, sub-programul P5-1 „Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive” .

Bugetul alocat acestui Concurs local de proiecte în 2018 este de 63.000 de lei.

Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte sportive sunt structurile sportive care au secții sportive, afiliate la federațiile sportive naționale.

Aplicanții sunt eligibili dacă au sediul social în județul Arad.

Valoarea finanțării solicitate/proiect se va încadra între 5000-9000 de lei pentru jocuri sportive și 3000-9000 de lei pentru sporturi individuale.

Etapele procedurii: depunerea dosarului de concurs:12-20.07.2018, între orele 08:00 -16:30 de luni până joi și între orele 08:00-14:00 vineri (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la secretariatul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Arad, din strada Lucian Blaga, nr.20, Arad sau prin poștă (nu se vor lua în considerare dosarele sosite la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Arad, prin poștă, înregistrate după data de 20.07.2018, ora 14:00 sau depuse la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Arad după data de 20.07.2018, ora 14:00); etapa de verificare a eligibilității, înregistrării și a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară: 23-24.07.2018; afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare a eligibilității, înregistrării și a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară: 25.07.2018; depunerea completărilor: 26.07-31.07.2018; verificarea completărilor depuse: 1-3.08.2018; afișarea rezultatelor finale ale etapei de verificare a eligibilității, înregistrării și a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară: 6.08.2018; etapa de evaluare a proiectelor: 7-8.08.2018; afișarea rezultatelor etapei de evaluare a proiectelor: 9.08.2018; depunerea contestațiilor pentru etapa de evaluare a proiectelor: 10-14.08.2018; analiza contestațiilor pentru etapa de evaluare evaluare a proiectelor: 16.08-17.08.2018; afișarea rezultatelor la contestațiile etapei de evaluare a proiectelor și a rezultatelor finale: 20.08.2018; încheierea contractelor de finanțare nerambursabilă: 27.08-18.09.2018

Perioada de desfășurare a proiectelor sportive: 22.09-2.12.2018.

Contestațiile la concursul local de proiecte sportive se depun la sediul MTS din str.Vasile Conta nr.16, sector 2, București, România.

Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv ghidul de finanțare, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro), site-ul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Arad( https://www.djsarad.ro) sau la sediul DJST Arad din strada Lucian Blaga, nr.20, Arad.